Τρίκερι : σχέδια 1948-1953 - Athens: Θεμέλιο, 1998.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Εικαστικές τέχνες
  1. Βασιλείου, Βιργώ (1925-2001)
  1. Athens
  1. Θεμέλιο
 3. 1998