1946-1949 : έννοια και χαρακτήρας μιας ελληνικής τραγωδίας - Athens: Publisher not identified, 1999.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Κουκούτσης, Βασίλης Ν.
  1. Athens
  1. Publisher not identified
 3. 1999