1946-1949 : έννοια και χαρακτήρας μιας ελληνικής τραγωδίας - Athens: Publisher not identified, 1999.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Κουκούτσης, Βασίλης Ν.
  1. Athens
  1. Publisher not identified
 3. 1999
 4. 110 σελίδες 20 εκατοστά
 5. 960-7826-33-7
 6. Προλεγόμενα Ιωάννης Ν. Αντωνακέας
 7. Έκδοση με την αιγίδα της Ενώσεως Εφέδρων Αξιωματικών Αττικής
  1. National Library of Greece (NLG)ΙΣΤ-2594-XPOB
  2. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.774 ΚΟΥ
 8. 938.774 ΚΟΥ
 9. W0207-01
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA