Γιαννάκενας, Ιωάννης Χρ. "Περί εμφυλίου"

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γιαννάκενας, Ιωάννης Χρ. (1961-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2002
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Μαργαρίτης, Γιώργος (1954-) [Συγγραφέας]. Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949
  1. W0208
  1. Ο Ιωάννης Χρ. Γιαννάκενας στο έργο του «Περί εμφυλίου» κριτικάρει το έργο του Γ. Μαργαρίτη «Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949».  Μέσω αυτού του έργου ο Γιαννάκενας «απαντάει» στην «λυσσώδη προσπάθεια της Αριστεράς να εξωραΐσει τη δράση της» κατά την περίοδο του εμφυλίου και υιοθετεί το ακραίο ερμηνευτικό σχήμα της εθνικόφρον παράταξης για τα δράση του ΚΚΕ.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA