Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας μπροστά πάντα μπροστά

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Unsigned works
 3. Μάιος 1948
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Αριστερά προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. W0209
  1. Το έργο «Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας μπροστά πάντα μπροστά» τυπώθηκε τον Απρίλη του 1948 από τον εκδοτικό μηχανισμό του ΚΚΕ και του ΔΣΕ σε 4.000 αντίτυπα. Συντάκτης των κειμένων ήταν ο Νίκος Ζαχαριάδης.

   (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών από το βουνό στην υπερορία, 1947-1968, Βιβλιόραμα – ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, λήμμα 108, σελίδα 165)

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ