Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως». Εις την πνευματικήν συμπαράστασιν του εθνικού αγώνος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. 1949
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  1. W0212
  1. Στο έργο αυτό ο Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως» παρουσιάζει τα αναλυτικά πεπραγμένα από την δράση κατά τους τελευταίους μήνες του εμφυλίου (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 1949). Το διάστημα αυτό ο σύλλογος ανέπτυξε μεγάλη δράση στον τομέα της αντικομουνιστικής προπαγάνδας, με εκδόσεις φυλλαδίων (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), με διαφωτίσεις στρατιωτών και «ανταρτόπληκτων», διαφημίσεις, εκπομπές στο ραδιόφωνο, άρθρα στον τύπο κλπ.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA