Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»

 1. Οργανισμός
 2. Έλληνες εκδότες
 3. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Αδελφότης Θεολόγων "Η Ζωή"
  1. Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων (ΧΕΕ)
  1. Τσιριντάνης, Αλέξανδρος Ν. (1903-1977)
  1. Ο Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως» ιδρύθηκε το 1948 από τη θρησκευτική οργάνωση Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή» μετά από πρωτοβουλία του καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλέξανδρου Τσιριντάνη, του προϊσταμένου της Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή» Σεραφείμ Παπακώστα και σε συνεργασία με τον βασιλιά Παύλο. Ο σύλλογος αυτός διαδραμάτισε  πολύ σημαντικό ρόλο προς την «πνευματική καθοδήγηση και τόνωση του εθνικού αγώνος», δηλαδή του εμφυλίου υπερασπιζόμενος τις κυβερνητικές δυνάμεις. Ο Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»  ανέλαβε, μέσω της πλουσιοπάροχης κρατικής οικονομικής και νομικής αρωγής, τη διεξαγωγή του προπαγανδιστικού αντικομουνιστικού αγώνα, με την έκδοση βιβλίων και περιοδικών, με πλήθος ομιλιών και σεμιναρίων και άλλες δραστηριότητες.

 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως» [Συγγραφέας]. Εις την πνευματικήν συμπαράστασιν του εθνικού αγώνος