Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως». Ελευθερώστε τα παιδιά μας από το παιδομάζωμα!

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. 1949
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  2. Παιδιά πολιτικοί πρόσφυγες
  3. "Παιδομάζωμα"
  1. W0215-01
  1. Το φυλλάδιο «Ελευθερώστε τα παιδιά μας από το παιδομάζωμα!» κυκλοφόρησε το 1949 από τις εκδόσεις του Συλλόγου «Ελληνικόν Φως» στα πλαίσια της προπαγάνδας των εθνικοφρόνων. Περιέχει φωτογραφίες των:  Δημήτρη Χαρισιάδη,  Αδελφών Μεγαλοοικονόμου,  φωτογραφικού πρακτορείου Ηνωμένοι Φωτορεπόρτερ, David Seymoure / UNISEF, φωτογράφου περιοδικού Ilustrated. Επίσης, περιέχει κείμενα των δημοσιογράφων:  Χάρολντ Γουώλτον / Εσπερινά Νέα, Times Ν. Υόρκης, Ιλαρίων Μπασδέκα / Μαγχεστριανός Φύλαξ,  Χάλστρομ / Σβένσκα Μοργκενμπλάντετ και στρατιωτικού δημοσιογράφου Γ.Ε.Σ.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA