Ελευθερώστε τα παιδιά μας από το παιδομάζωμα! - Athens: Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως», 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Παιδιά πολιτικοί πρόσφυγες
  2. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  3. "Παιδομάζωμα"
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  1. Athens
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 3. 1949