Ελευθερώστε τα παιδιά μας από το παιδομάζωμα! - Athens: Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως», 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Παιδιά πολιτικοί πρόσφυγες
  2. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  3. "Παιδομάζωμα"
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  1. Athens
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 3. 1949
 4. 16 σελίδες φωτογραφίες ; 24 εκατοστά
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςDF849.53.C47E55 1940z
 5. DF849.53.C47E55 1940
 6. W0215-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA