Ο εμφύλιος πόλεμος 1945-1949 και η διαμόρφωση της ελληνικής βιβλιογραφικής παραγωγής από το 1945 μέχρι το 2016 - Athens: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2016.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Βιβλιογραφικές διαστάσεις
  1. Μπράττης, Παντελής (1966-)
  1. Athens
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 3. 2016