Παιδούπολη «Αγία Σοφία» Βόλου

 1. Οργανισμός
 2. 28 Αυγούστου 1947
 3. Βόλος
 4. Παιδουπόλεις
 5. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Μουστάκα, Καλλιόπη (1918-1978)
  1. Η Παιδούπολη «Αγία Σοφία» Βόλου υπήρξε μια από τις πρώτες παιδουπόλεις που δημιουργήθηκαν από τον Έρανο της «Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών Ελλάδος». Δημιουργήθηκε στην Αγριά Βόλου και εποπτεύονταν από τις Εντεταλμένες Κυρίες Ελένη Λελούδα και Έλλη Ζαλοκώστα. Η Παιδούπολη «Αγία Σοφία» ήταν μια από τις 13 παιδουπόλεις που λειτούργησαν μετά το τέλος του εμφυλίου ενώ έκλεισε οριστικά το 2003.

   (Πηγές: Τασούλα Βερβενιώτη, «Καλλιόπη Μουστάκα: αρχηγός Παιδόπολης «Αγία Σοφία» Βόλου», στο Αρχειοτάξιο, τεύχος 10 (2008), σελίδες 186-199)

 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA