Παιδουπόλεις

 1. Έννοια
 2. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
 3. 1947
 4. Φρειδερίκη, Βασίλισσα, σύζυγος του Παύλου Α΄, Βασιλιά των Ελλήνων (1917-1981)
 5. Ελληνική
  1. Οι παιδοπόλεις ή παιδουπόλεις ιδρύθηκαν το 1947, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου με πρωτοβουλία της τότε βασίλισσας Φρειδερίκης. Είχαν ως σκοπό, το «παιδοφύλαγμα» των παιδιών του εμφυλίου των εμπόλεμων περιοχών από τους κινδύνους του πολέμου και από το «παιδομάζωμα» της Αριστεράς. Συνολικά ιδρύθηκαν 53 παιδουπόλεις σε όλη τη χώρα στις οποίες διέμειναν περίπου 18.000 παιδιά. Μετά τον τερματισμό του εμφυλίου, διατηρήθηκαν σε λειτουργία 13 παιδοπόλεις ενώ τα παρέμειναν τρόφιμοι σε αυτές τα ορφανά παιδιά και τα παιδιά των ανταρτών, των φυλακισμένων και των εξορίστων.

   (Πηγές: Τασούλα Βερβενιώτη, «Καλλιόπη Μουστάκα: αρχηγός Παιδόπολης «Αγία Σοφία» Βόλου», στο Αρχειοτάξιο, τεύχος 10 (2008), σελίδες 186-199)

  1. Wikipedia
  1. 310231 ⟶ Παιδοπόλεις
  1. Q14181230 ⟶ Πατήστε εδώ
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA