Δαυίδ, Αντώνιος. Εθνικό παιδοφύλαγμα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δαυίδ, Αντώνιος
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1949
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. "Παιδοφύλαγμα"
  2. Παιδουπόλεις
  3. "Παιδομάζωμα"
  1. W0292-01
  1. Το έργο του Αντωνίου Δαυίδ «Εθνικό παιδοφύλαγμα» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο τέλος του 1948 ή στις αρχές του 1949 από τη Διεύθυνση Β5 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μετά από σχετική διαταγή που είχε εγκριθεί τον Νοέμβρη του 1948. Λίγους μήνες αργότερα το έργο αυτό επανεκδόθηκε σε μια πιο σύντομη μορφή. Το έργο «Εθνικό παιδοφύλαγμα» προβλήθηκε ιδιαίτερα από τις κυβερνητικές δυνάμεις και προμηθεύτηκε «απαραιτήτων δι’ απάσας τα Σχολικάς Βιβλιοθήκας των σχολείων Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως» όπως αναφέρει σχετική απόφαση του Υπουργείου Θρησκευμάτων & Εθνικής Παιδείας της 3 Ιανουαρίου 1949. Να σημειώσουμε ότι το έργο είχε ως τίτλος εξωφύλλου το «Μάννα μου. Εθνικό παιδοφύλαγμα» και δεν αναφέρονταν στη σελίδα τίτλου του ο συγγραφέας του.

   (Πηγή: Το ίδιο το έργο)

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA