Οι Φίλοι του Χωριού

 1. Οργανισμός
 2. 1950
 3. Φορείς κοινωνικής πρόνοιας
 4. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων
  1. Παύλος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων (1901-1964)
  1. "Οι Φίλοι του Χωριού" ήταν τμήμα της "Πρόνοιας Συμμοριοπλήκτων" που είχε ιδρύσει ο βασιλιάς Παύλος το 1949, με σκοπό την ανοικοδόμηση των πληγέντων από τον εμφύλιο περιοχών της χώρας και την ενίσχυση των πληθυσμών τους. Ο οργανισμός κυκλοφορούσε και το περιοδικό "Οι Φίλοι του Χωριού"

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA