Φανέλλα του Στρατιώτου

 1. Οργανισμός
 2. 1939
 3. Athens
 4. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Φρειδερίκη, Βασίλισσα, σύζυγος του Παύλου Α΄, Βασιλιά των Ελλήνων (1917-1981)
  1. Η «Φανέλλα του Στρατιώτη» ιδρύθηκε το 1939 και από το 1940 είχε ως επίτιμο πρόεδρο τη πριγκίπισσα τότε Φρειδερίκη. Σκοπός της οργάνωσης ήταν η συγκέντρωση ρουχισμού για τους έλληνες στρατιώτες που πολέμησαν στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Τα χρόνια του εμφυλίου η οργάνωση θα επαναλειτουργήσει με σκοπό, αυτή τη φορά, την υποστήριξη των στρατιωτών του Εθνικού κυβερνητικού  Στρατού. Η «Φανέλλα του Στρατιώτη» συνέχισε τη δράση της και τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια.

   (Πηγή: Η Α.Μ. Η Βασίλισσα Φρειδερίκη, μητέρα λαού και στρατού, Βιβλιοθήκη Εθνικής Διαφωτίσεως, Αθήναι [1949])

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA