Φανέλλα του Στρατιώτου. Η Φανέλλα του Στρατιώτου : απολογισμός δράσεως και διαχειρίσεως 1948-1955

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Φανέλλα του Στρατιώτου
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. 1956
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Φρειδερίκη, Βασίλισσα, σύζυγος του Παύλου Α΄, Βασιλιά των Ελλήνων (1917-1981)
  1. W0230
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA