Η Φανέλλα του Στρατιώτου : απολογισμός δράσεως και διαχειρίσεως 1956-1960 - Athens: Χωρίς όνομα, 1961.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Φανέλλα του Στρατιώτου
    1. Athens
    1. Χωρίς όνομα
  3. 1961