Βαλσάμος, Σταμάτης. Οι τρεις κύκλοι της κόλασης : Τάγματα Σκαπανέων - Μακρόνησος - Επίλεκτο Τάγμα Αξιωματικών - ΕΤΑΞ, 1946-1954

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βαλσάμος, Σταμάτης (1930-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2004
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Μακρόνησος
  2. Πελοπόννησος
  3. Σάμος (Νησί)
  1. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  2. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Ειδικόν Τάγμα Αξιωματικών (ΕΤΑΞ) Μακρονήσου
  2. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. W0185
  1. Ξεκινάει από τη δημιουργία των Ταγμάτων Σκαπανέων, σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Προχωράει στη σύγκέντρωσή τους στη Μακρόνησο και στις απάνθρωπες συνθήκες τής εκεί κράτησής τους. Συνεχίζεται με την, για πρώτη φορά, διερεύνηση της διαδικασίας συγκρότησης των Ειδικών Ταγμάτων Αξιωματικών (ΕΤΑΞ) από «ανανήψαντες» πρώην αξιωματικούς του ΕΛΑΣ και πρώην Ταγματασφαλίτες. Και καταλήγει στη συμμετοχή των ΕΤΑΞ στα μέτωπα του εμφυλίου, στην Πελοπόννησο και τη Σάμο.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA