Βαλσάμος, Σταμάτης (1930-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1930
  3. Άγιος Κωνσταντίνος (Σάμος)
  4. Greek men
    1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
    1. Δημοκρατικός Στρατός Σάμου (ΔΣΣ)