Βαλσάμος, Σταμάτης. 33 χρόνια πίσω : από τα εγχειρήματα του Δημοκρατικού Στρατού Σάμου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βαλσάμος, Σταμάτης (1930-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1980
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Σάμος (Νησί)
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Δημοκρατικός Στρατός Σάμου (ΔΣΣ)
  1. W0184
  1. Ο Σταμάτης Βαλσάμος κυκλοφόρησε το δακτυλογραφημένο έργο του «33 χρόνια πίσω» το 1980 και το μοίρασε σε φίλους του και συμπολεμιστές στον Δημοκρατικό Στρατό Σάμου (ΔΣΣ). Το έργο αναφέρεται κυρίως σε πολεμικά γεγονότα του εμφυλίου στη Σάμο και στη προσωπική του εμπλοκή στον ΔΣΣ.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA