Μητσός, Μιχάλης. Ένας αντάρτης θυμάται... : από τον εμφύλιο στη Σάμο, 1946-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μητσός, Μιχάλης (1915-2008)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1965
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Σάμος (Νησί)
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Δημοκρατικός Στρατός Σάμου (ΔΣΣ)
  1. W0181
  1. Το έργο " Ένας αντάρτης θυμάται..." του Μιχάλη Μητσού είναι το μόνο απομνημόνευμα για τον εμφύλιο στη Σάμο που γράφτηκε πριν το 1967, στο διάστημα που ο συγγραφέας του ήταν κρατούμενος στις φυλακές Αλικαρνασσού, λόγω της συμμετοχής του στον Δημοκρατικό Στρατό Σάμου. Είναι επίσης το πρώτο που εκδόθηκε. Η πρώτη του έκδοση, με πολλές περικοπές από τους επιμελητές του, έγινε το 1978. Η δεύτερη έκδοση του έργου, το 2004 από τις εκδόσεις Υπερόριος, περιέχει ολόκληρο το έργο όπως ακριβώς το έγραψε ο συγγραφέας του. Ο Μιχάλης Μητσός βασίζεται αποκλειστικά στη μνήμη του και περιγράφει, σχεδόν πάντα, τα γεγονότα στα οποία ήταν παρών. Η μαρτυρία του είναι αφοπλιστική, σχεδόν εξομολογητική, δεν κρύβει τίποτα απ' όσα έπεσαν στην αντίληψή του.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA