Ένας αντάρτης θυμάται : από τον εμφύλιο στη Σάμο, 1946-1949 - 2η συμπληρωμένη έκδοση. - Athens: Υπερόριος, 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Μητσός, Μιχάλης (1915-2008)
 3. 2η συμπληρωμένη έκδοση
  1. Athens
  1. Υπερόριος
 4. 2004