Ο πατέρας μου ο γιατρός Νικόλαος Χριστινίδης - Σάμος (Νησί): Υπερόριος, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βιογραφίες
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Χριστινίδη–Χριστοδούλου, Έπη
  1. Σάμος (Νησί)
  1. Υπερόριος
 3. 2010