Χριστινίδη–Χριστοδούλου, Έπη. Ο πατέρας μου ο γιατρός Νικόλαος Χριστινίδης

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χριστινίδη–Χριστοδούλου, Έπη
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2010
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - After 1950
  1. Σάμος (Νησί)
  1. Βιογραφίες
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Χριστινίδης, Νικόλαος
  1. W0252
  1. Καταγράφοντας τις μνήμες απ' τον πατέρα της η Έπη Χριστοδούλου, ζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή, που ξεκινάει απ' τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και φτάνει μέχρι τα μετά τον εμφύλιο "πέτρινα χρόνια".

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA