Αβδούλος, Σταύρος Αντ. (1917-2013)

 1. Πρόσωπο
 2. 1917
 3. 20 Οκτωβρίου 2013
 4. Συκιά (Λακωνία)
 5. Πειραιάς
 6. Greek men
  1. Άγιος Ευστράτιος. Στρατόπεδο συγκέντρωσης εξορίστων
  2. Γ' Κέντρο Παρουσιάσεως Αξιωματικών (ΓΚΠΑ) Μακρονήσου
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  3. Heniaia Dēmokratikē Aristera (EDA)