Κριμπάς, Γρηγόρης. Εμφύλιος : γενική εικόνα - γεγονότα απ' το Μοριά

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κριμπάς, Γρηγόρης (1934-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2004
 4. Ελληνική
  1. Since 1944 - Until 1949
  1. Πελοπόννησος
  1. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ)
  1. W0271