Γιώργος Βουβαλέας ("Μικρόβιο") : ο διανοητής, ο οραματιστής, ο ηρωικός αγωνιστής - 1η έκδοση. - Athens: Golema, 2001.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βιογραφίες
  1. Τσοτσώνης, Βασίλης Σ.
 3. 1η έκδοση
  1. Athens
  1. Golema
 4. 2001