Γιώργος Βουβαλέας ("Μικρόβιο") : ο διανοητής, ο οραματιστής, ο ηρωικός αγωνιστής - 1η έκδοση. - Athens: Golema, 2001.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βιογραφίες
  1. Τσοτσώνης, Βασίλης Σ.
 3. 1η έκδοση
  1. Athens
  1. Golema
 4. 2001
  1. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςCT120.B62T76 2001
 5. CT120.B62T76 2001
 6. W0281-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA