Η μεταπολεμική [ΙΙ] μεραρχία Αθηνών και ο συμμοριτοπόλεμος 1945-1949 - Athens: Publisher not identified, 1966.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Τσιγγούνης, Αλέξανδρος Π. (1893-1984)
  1. Athens
  1. Publisher not identified
 3. 1966