Αι μάχαι του Βίτσι και του Γράμμου 1949 : υπό το συνθηματικόν επιχείρησις "Πυρσός" : (έκθεση συνταχθείσα βάσει επίσημων στοιχείων του ΓΕΣ) - Πανομοιότυπη ανατύπωση της έκδοσης του 1951. - Athens: Ελεύθερη Σκέψις, 1993.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
 3. Πανομοιότυπη ανατύπωση της έκδοσης του 1951
  1. Athens
  1. Ελεύθερη Σκέψις
 4. 1993
 5. 245 σελίδες 25 εκατοστά + 3 πτυσσόμενοι χάρτες
 6. 938.774 ΓΕΝ
 7. W0288-02
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA