Πυραμίδα 67 : το βιβλίο του εμφυλίου - 3η έκδοση. - Athens: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1995.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. (1924-2004)
 3. 3η έκδοση
  1. Athens
  1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
 4. 1995