Πυραμίδα 67 : το βιβλίο του εμφυλίου - 6η οριστική έκδοση με ανέκδοτα κείμενα και σημειώσεις του Ρένου. - Athens: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2006.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. (1924-2004)
  1. Αποστολίδης, Ήρκος Ρ.
  2. Αποστολίδης, Στάντης Ρ.
 3. 6η οριστική έκδοση με ανέκδοτα κείμενα και σημειώσεις του Ρένου
  1. Athens
  1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
 4. 2006