Σταθάκης, Γιώργος. Οικονομία και θεσμοί : από την προπολεμική "βιωσιμότητα" στη μεταπολεμική "εκβιομηχάνιση"

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σταθάκης, Γιώργος (1953-)
 2. Contributions to collective works
 3. 17 Μαίου 1995
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - After 1950
  1. Οικονομικές διαστάσεις
  1. W0025/19
  1. Σημείωση: Μια πρώτη μορφή του έργου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949 : Δικτατορία-Κατοχή-Εμφύλιος : Συνέχειες και Ασυνέχειες» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 17 ως τις 20 Μαΐου του 1995.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Fleischer, Hagen (1944-) [Επιμελητής]. Η Ελλάδα '36-'49