Λιάκος, Αντώνης Ι. Αντάρτες και συμμορίτες στα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λιάκος, Αντώνης Ι. (1947-)
 2. Contributions to collective works
 3. 17 Μαίου 2003
 4. Ελληνική
  1. After 1950
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  1. W0025/02
 5. Εισαγωγή στο συλλογικό έργο
  1. Σημείωση: Μια πρώτη μορφή του έργου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949 : Δικτατορία-Κατοχή-Εμφύλιος : Συνέχειες και Ασυνέχειες» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 17 ως τις 20 Μαΐου του 1995.

 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Fleischer, Hagen (1944-) [Επιμελητής]. Η Ελλάδα '36-'49