Λούκος, Χρήστος Κ. Η πείνα στην Κατοχή : δημογραφικές και κοινωνικές διαστάσεις

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Λούκος, Χρήστος Κ. (1944-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2007
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1944
  1. Κατοχική πείνα
  2. Δημογραφική ιστορία
  3. Κοινωνικές διαστάσεις
  1. W0038/09
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 219-261 του Γ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Β' παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή - αντίσταση 1940-1945". - Περιέχει βιβλιογραφία

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ. (1947-) [Επιμελητής]. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1940-1945