Καγγελάρη, Δηώ. Η θεατρική σκηνή 1941-1953

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Καγγελάρη, Δηώ
 2. Contributions to collective works
 3. 2007
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - After 1950
  1. Θεατρικές διαστάσεις
  1. W0038/12
 5. Περιέχεται στις σελίδες 335-362 του Γ2 τόμου του έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Β' παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή - αντίσταση 1940-1945". - Περιέχει βιβλιογραφία
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 335-362 του Γ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Β' παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή - αντίσταση 1940-1945". - Περιέχει βιβλιογραφία

 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ. (1947-) [Επιμελητής]. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1940-1945