Καστρινάκη, Αγγέλα. Η λογοτεχνία στην Κατοχή

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Καστρινάκη, Αγγέλα (1961-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2007
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1944
  1. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  1. W0038/11
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 303-334 του Γ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Β' παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή - αντίσταση 1940-1945". - Περιέχει βιβλιογραφία

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ. (1947-) [Επιμελητής]. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1940-1945