Λάζος, Κώστας Σ. Η μάχη, η κατάληψη και η κατοχή του Καρπενησίου από τους αντάρτες

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λάζος, Κώστας Σ (1930-)
 2. Contributions to collective works
 3. 23 Σεπτεμβρίου 1999
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Καρπενήσι
  1. Τοπικές διαστάσεις
  2. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Μάχη του Καρπενησίου (Γενάρης 1949)
  1. W0040/26
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “Πτυχές του εμφυλίου πολέμου 1946 – 1949”, που έγινε στο Καρπενήσι στις 23-26 Σεπτεμβρίου 1999. Το συνέδριο συνδιοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών και ο Δήμος Καρπενησίου.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Κουτσούκης, Κλεομένης Σ. (1937-) [Επιμελητής]. Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949