Κουλούρης, Νίκος Α. Η βιβλιογραφική τεκμηρίωση ως πηγή του εμφυλίου : ο κυρίαρχος λόγος του κράτους των "Εθνικοφρόνων" και ο μνημονικός λόγος της αριστεράς

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κουλούρης, Νίκος Α. (1955-2009)
 2. Contributions to collective works
 3. 23 Σεπτεμβρίου 1999
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Βιβλιογραφικές διαστάσεις
  1. W0040/28
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “Πτυχές του εμφυλίου πολέμου 1946 – 1949”, που έγινε στο Καρπενήσι στις 23-26 Σεπτεμβρίου 1999. Το συνέδριο συνδιοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών και ο Δήμος Καρπενησίου.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Κουτσούκης, Κλεομένης Σ. (1937-) [Επιμελητής]. Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949