Η εποχή της σύγχυσης : η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία - Athens: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2008.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  2. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Marantzidēs, Nikos A. (1966-)
  2. Αντωνίου, Γιώργος
  1. Athens
  1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
 3. 2008
 4. 583 σελίδες 23x15 εκατοστά
 5. Ιστορία και Πολιτική
 6. 960-05-1400-3 - 978-960-05-1400-1
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες [537]-578. - Ευρετήριο: σελίδες [579]-583
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης907.20495 ΕΠΟ
  2. National Library of Greece (NLG)07617/2008-1
  1. Ηλίας Νικολακόπουλος, Το «νέο κύμα» και η τριλογία της σύγχυσης ⟶ "Τα Νέα"/ "Βιβλιοδρόμιο", 7.2.2009
 8. DF849 .E66 2008
 9. 938.706 ΕΠΟ
 10. W0043-01
 11. Original: AltSol Company. - Rules: RDA