Αντωνίου, Γιώργος. Η εποχή της σύγχυσης

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αντωνίου, Γιώργος
  2. Marantzidēs, Nikos A. (1966-)
 2. Bibliographic collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - After 1950
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  2. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. W0043
  1. Σύνοψη:
   Πρόκειται για έναν συλλογικό τόμο, στον οποίο οι συγγραφείς επικεντρώνονται στην ανάλυση της δεκαετίας του '40 μέσα από την κριτική παρουσίαση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Παρουσιάζεται κυρίως η εξέλιξη της ιστοριογραφίας αλλά και μαρτυρίες, απομνημονεύματα, καθώς και η λογοτεχνική παραγωγή. Στόχος του βιβλίου είναι η απεικόνιση της εξέλιξης της εικόνας που έχουμε για την περίοδο. Στον τόμο παρουσιάζεται και η ξενόγλωσση βιβλιογραφία (αγγλική, γερμανική, βουλγαρική και γιουγκοσλαβική) που αναφέρεται στη χώρα μας. Στο βιβλίο εξετάζονται επίσης ειδικές πτυχές αυτής της δεκαετίας (το ολοκαύτωμα, η πόλη της Αθήνας, οι πολιτικοί πρόσφυγες, η οικονομία, οι στρατιωτικές συγκρούσεις, οι τοπικές διαστάσεις, κ.ά.).

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA