Η εποχή της σύγχυσης : η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία - Athens: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2008.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  2. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Marantzidēs, Nikos A. (1966-)
  2. Αντωνίου, Γιώργος
  1. Athens
  1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
 3. 2008