Αντωνίου, Γιώργος. Το επίμονο παρελθόν

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Αντωνίου, Γιώργος
  2. Marantzidēs, Nikos A. (1966-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  1. W0043/01
  1. Το παρόν έργο αποτελεί μέρος του συλλογικού έργου "Η εποχή της σύγχυσης : η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία" που εκδόθηκε το 2008 από το Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Αντωνίου, Γιώργος [Επιμελητής]. Η εποχή της σύγχυσης