Φακιολάς, Ροσέτος Σ.

  1. Πρόσωπο
  2. Greek men
  3. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)