Φακιολάς, Ροσέτος Σ. Οικονομικές εξελίξεις στις δεκαετίες '30 και '40

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Φακιολάς, Ροσέτος Σ.
 2. Contributions to collective works
 3. 17 Μαίου 1995
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - Until 1949
  1. Οικονομικές διαστάσεις
  1. W0025/18
  1. Σημείωση: Μια πρώτη μορφή του έργου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949 : Δικτατορία-Κατοχή-Εμφύλιος : Συνέχειες και Ασυνέχειες» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 17 ως τις 20 Μαΐου του 1995.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Fleischer, Hagen (1944-) [Επιμελητής]. Η Ελλάδα '36-'49