Φακιολάς, Ροσέτος Σ.

 1. Πρόσωπο
 2. Greek men
 3. Ελληνική υπηκοότητα
 4. Professor
 5. Creators scientific works
 6. Adults with involvement in the Civil War
 7. Άνδρας
 8. Ελληνική
  1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
  1. Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικής, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 9. LinkedIn
  1. n 79017189‏ ⟶ Fakiolas, Rossetos‏
  1. 349325 ⟶ Φακιολάς, Ροσέτος Σ
  1. 0000 0000 2012 3877 ⟶ Fakiolas, Rossetos
  1. 3095407 (Personal) ⟶ Fakiolas, Rossetos
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA