Μπότσιου, Κωνσταντίνα Ε. Μια "πύρρειος" νίκη : η διάβρωση του Λαϊκού Κόμματος μέσω του Εμφυλίου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μπότσιου, Κωνσταντίνα Ε.
 2. Contributions to collective works
 3. 27 Μαίου 2006
 4. Ελληνική
  1. Since 1944 - Until 1949
  1. Εθνικόφρονα πολιτικά κόμματα
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Λαϊκόν κόμμα
  1. W0047/09
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο "Πόλεμος και ταυτότητες : Μακεδονία (1904-1908), Κατοχή και Εμφύλιος (1941-1949), Κύπρος (1955-1959, 1963-1974) που συνδιοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Yale,, με την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κόκκαλη, από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων και τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Το συνέδριο διεξήχθη στις 26 και 27 Μαΐου 2006 στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Γούναρης, Βασίλης Κ. [Επιμελητής]. Ανορθόδοξοι πόλεμοι : Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος