Φίλανδρος, Ιωάννης Κ. Κοινοβουλευτικός λόγος στην "ξεχασμένη Βουλή" και Εμφύλιος (1946-1949) : ο Π. Κανελλόπουλος και το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Φίλανδρος, Ιωάννης Κ.
 2. Contributions to collective works
 3. 02 Ιουλίου 2009
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Κομματικές διαστάσεις
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Εθνικόν Ενωτικόν Κόμμα (ΕΕΚ)
  2. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ. (1902-1986)
  1. W0050/05
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία» που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 5 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-) [Επιμελητής]. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940