Σκουλίδας, Ηλίας Γ. "Η δύσκολη γειτονία;" : Ελλάδα και Αλβανία στη δεκαετία του 1940 : μία ιστοριογραφική προσέγγιση

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σκουλίδας, Ηλίας Γ (1967-)
 2. Contributions to collective works
 3. 03 Ιουλίου 2009
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Αλβανία
  1. Αλβανική εμπλοκή
  2. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  1. W0050/18
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία» που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 5 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-) [Επιμελητής]. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940